ابهر - Abhar

ابهر Zanjan University

Abhar

ابهر Voordat je

ابهر شهرستان ابهر

ابهر Abhar

ابهر فاصله شهرها

ابهر ابهر؛ شهرستان

ابهر ابهر

ابهر Voordat je

ابهر آگهی استخدام؛

ابهر ابهر؛ شهرستان

Abhar County

بقعه امامزاده یحیی از دو بخش تشکیل شده است.

  • برای پیشگیری از به وجود آمدن مشکل در اتصال به کلاس درسی و یا قطع ارتباط، استفاده از اینترنت پر سرعت و مناسب را توصیه می کنیم.

  • در شهر تویسرکان پیش شماره قدیم که با شماره های 422 ، 423 و 424 شروع می شد به ترتیب پیش شماره های جدید 3492، 3493، 3495 تغییر می کند.
2022 gma.nyne.com